1. Selamat datang ke laman WEB GIS @ MBMB. WEB GIS ini disediakan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian maklumat bagi kawasan PBT MBMB dengan lebih cepat dan telus.
  2. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB) sentiasa berusaha dari masa kesemasa untuk melengkapkan maklumat dalam web ini, bagaimanapun MBMB tidak menanggung sebarang obligasi atau liabiliti dari segi ketepatan dan kesempurnaan maklumat yang terkandung di dalamnya. Pengguna tidak harus bergantung sepenuhnya untuk membuat sebarang komitmen kewangan atau sebagainya menggunakan maklumat dari WEB GIS ini.
  3. Jika terdapat percanggahan diantara maklumat dalam WEB GIS ini dengan lain-lain rekod yang ada, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah mempunyai hak mutlak untuk menentukan maklumat mana yang tepat.
  4. Perkhidmatan WEB GIS ini tidak terjamin sepanjang masa. Aplikasi Web Mapping, servers, sambungan internet mungkin terganggu atau perlahan dari masa kesemasa. Oleh itu jangan bergantung sepenuhnya kepada WEB GIS ini pada waktu-waktu kritikal.
  5. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah atau lain-lain pihak tidak bertanggungjawab secara terus atau sebaliknya, insidental atau konsekuensial tidak sahaja keatas kerugian masa dan kewangan akibat dari penggunaan maklumat dari WEB GIS ini.
  6. Dengan mengakses ke laman WEB GIS ini anda telah bersetuju dan faham dengan terma dan syarat-syarat yang penggunaan WEB GIS tersebut.
  7. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau saranan sila hubungi kami dialamat berikut:

Jabatan Teknologi Maklumat
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah
No.1 Graha Makmur
Jalan Tun Abdul Razak - Ayer Keroh
Hang Tuah Jaya
75450 Melaka


Tel : 06-2326411 / 06-2859700
Fax : 06-2325716
Freephone : 1-800-88-8411